Exchange online – připojení pomocí powershellu

K administraci Exchange online je možné použít buď Exchange Admin Center (EAC) a nebo mnohdy efektivnějí pomocí powershellu.

Na Vašem počítači otevřete Windows PowerShell ( Windows PowerShell spusťte jako administrátor) a zadejte následující příkaz.

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

$LiveCred = Get-Credential

Vyplňte přihlašovací údaje

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $Session

Nyní jste připojení k Exchange online a můžete zadávat příkazy.